Baggrund

Kritisk Retshjælp startede en kold novemberdag i 1980 i nogle kælderlokaler på Vesterbro. 30 retshjælpere – fortrinsvis studerende – stod bag initiativet.

De ideer, der lå bag retshjælpen baserede sig på et bredt socialistisk grundlag og tog udgangspunkt i en fagkritisk indstilling til jurastudiet og juristens erhvervsfunktioner. Retshjælpen havde – og har – fokus på nogle retsområder, som der særligt efterspørgsel efter – såsom lejeret, familieret, arbejdsret, socialret, udlændingeret og kontraktsret. Rådgivningen blev dengang, som i dag, ført efter princippet ”hjælp til selvhjælp”. Den rådsøgende skal sikres viden om, og indsigt i, sin retstilling. Derigennem skal den rådsøgende støttes til selv at komme videre med løsningen af sine problemer, f.eks. i forhold til offentlige myndigheder.

Meget er sket for Kritisk Retshjælp igennem de over 20 år. De politiske bindinger som tidligere var en del af retshjælpens grundlag eksisterer ikke længere. Retshjælpen er ikke længere ensidigt et forum for jurister og jurastuderende på den yderste venstrefløj. I den henseende er retshjælpen fulgt med tiden. Sagen er blevet vigtigere end ideologien.

I selve rådgivningen har retshjælpen bevaret sit udgangspunkt. Rådgivningen fortsætter på princippet om hjælp-til-selvhjælp, og herunder et ønske om at borgerne skal opleve, at man kan tage del i den juridiske verden.

I retshjælpens levetid har offentlige myndigheder undergået en forandring som betyder at der i dag er langt mere fokus på borgernes behov og forståelsesmæssige forudsætninger. Derfor er der fortsat behov for, at institutioner som Kritisk Retshjælp samler op, hvor myndighederne trods de gode intentioner alligevel svigter. Kritisk Retshjælp eksisterer fordi der er et behov for rådgivning, og fordi der findes mennesker med socialt engagement. Disse præmisser vil også være til stede om tyve år.