Henvisninger

Henvisninger

Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tlf. 33 96 97 98
http://www.advokatsamfundet.dk
Her kan du bl.a. finde henvisninger til advokatfirmaer.
Den Sociale Ankestyrelse
Amaliegade 25
1256 København K
33 41 12 00
http://www.dsa.dk
Du kan henvende dig til Den Sociale Ankestyrelse, hvis du f.eks. vil klage over din kommunes sagsbehandling.
Etnisk Rådgivningscenter
Sankt Hans Gade 27
2200 København N
Tlf. 33 17 68 20
Etnisk rådgivningscenter
Etnisk Rådgivningscenter hjælper med konsulentbistand til arbejdsmarkedet. Behandling til traumatiserede etniske minoriteter, og danskundervisning på kønsopdelte hold.
Forbrugerstyrelsen
Amagerfælledvej 56
2300 København S
Tlf. 32 66 90 00
http://www.fs.dk
Du kan kontakte Forbrugerstyrelsen, hvis du vil klage over en vare eller tjeneste du har købt.
Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10
1256 København K
Tlf. 33 43 55 00
http://www.forsikringsoplysningen.dk
Forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste.
Netborger.dk
Lautrupparken 40
2750 Ballerup
Telefon 4460 1000
http://www.netborger.dk
På netborger.dk kan du beregne din SU eller din boligstøtte. Du har også mulighed for at beregne og ansøge om børnetilskud og mulighed for friplads i institution. Desuden kan du beregne din efterløn eller din offentlige pension!
Kvinderådgivningen
Gothersgade 37
København K
Tlf. 33 14 28 28
Tilbyder bl.a. gratis psykologisk rådgivning.
Servicecentret
Ryesgade 27
2200 København N
Hjælper børnefamilier, pensionister, handicappede og syge. Med bl.a. optræning og pleje.