Hvad kan vi

Kritisk Retshjælp yder gratis, anonym hjælp til løsningen af problemer om bl.a.:

  • lejemål
  • ansættelsesforholdet
  • køb og salg af forbrugsgoder og serviceydelser
  • gældssanering og låneforhold
  • separation og skilsmisse
  • sociale ydelser
  • opholdstilladelse og asyl
  • forsikringer
 • fri proces, offentlig retshjælp og retshjælps-forsikringer

Vi rådgiver som udgangspunkt ikke i sager om køb og salg af fast ejendom, i strafferet og i skatteret.

Vi kan hjælpe dig med råd, vejledning og korrespondance. Vi kan oplyse hvilke klagenævn og andre institutioner, du i dit tilfælde kan rette henvendelse til. Vi kan ikke føre retssager for dig. Hvis det er nødvendigt, kan vi henvise til en advokat, som vi samarbejder med, og som vi ved tager sig af netop dit problem på en god og ordentlig måde.

Vi er delt op i 3 grupper der arbejder med hver sit område, nemlig:

 • leje- og arbejdsret
 • familie-, udlændinge- og socialret
 • kontraktsret

For at sikre os, at du bliver rådgivet af de personer, som bedst kan hjælpe dig, må vi når du kommer, først lige høre hvad din sag handler om. Det betyder så også, at vi ikke altid kan behandle folk i den rækkefølge de kommer i. Der kan være mange, der skal rådgives af en bestemt gruppe, mens der ikke er nogen kø hos andre rådgivningsgrupper.

Ved rådgivningen deltager to retshjælpere. Vi lægger vægt på at inddrage dig så meget som muligt i løsningen af problemerne. Vi synes, at det er en vigtig del af arbejdet som rådgiver at forklare hvilke regler der gælder i din sag og sammen se på mulige løsninger.

Rådgivningen er anonym, så du behøver selvfølgelig ikke give os dit navn. Vi registrerer alene sagerne under et sagsnummer. Vi giver dig et kort med dit
sagsnummer. Hvis du får behov for at komme herned igen vedrørende den samme sag, så husk at tage kortet med, så vi hurtigt kan finde sagen frem.